คำว่า ' หนึ่งล้าน ' ในภาษาจีน คือ 百万 ( qiānwàn )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 百万

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (ตัวเลข)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
九十jiǔshí เก้าสิบ
一百yìbǎi หนึ่งร้อย
一千yìqiān หนึ่งพัน
一万yíwàn หนึ่งหมื่น
十万shíwàn หนึ่งแสน

 

 

คำศัพท์น่ารู้