คำว่า ' วิศวกร ' ในภาษาจีน คือ 工程师 ( gōngchéngshī )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 工程师

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 

ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 

คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (อาชีพ)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
邮递员yóudìyuán บุรุษไปรษณี
消防员xiāofángyuán พนักงานดับเพลิง
电脑工程师diànnǎogōngchéngshī วิศวกรคอมพิวเตอร์
厨师chúshī พ่อครัว
画家huàjiā จิตรกร

 

 

คำศัพท์น่ารู้