คำว่า ' ตำรวจ ' ในภาษาจีน คือ 警察 ( jǐngchá )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 警察

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (อาชีพ)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
消防员xiāofángyuán พนักงานดับเพลิง
电脑工程师diànnǎogōngchéngshī วิศวกรคอมพิวเตอร์
厨师chúshī พ่อครัว
画家huàjiā จิตรกร
工程师gōngchéngshī วิศวกร

 

 

คำศัพท์น่ารู้