คำว่า ' บัญชี ' ในภาษาจีน คือ 帐户 ( zhànghù )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 帐户

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (ธนาคาร)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
开帐户kāizhànghù เปิดบัญชี
账号zhànghào เลขที่บัญชี
存款cúnkuǎn เงินฝาก
存钱cúnqián เก็บออมเงิน
储蓄chǔxù ออมทรัพย์

 

 

คำศัพท์น่ารู้