คำว่า ' เปิดบัญชี ' ในภาษาจีน คือ 开帐户 ( kāizhànghù )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 开帐户

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 

ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 

คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (ธนาคาร)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
帐户zhànghù บัญชี
账号zhànghào เลขที่บัญชี
存款cúnkuǎn เงินฝาก
存钱cúnqián เก็บออมเงิน
储蓄chǔxù ออมทรัพย์

 

 

คำศัพท์น่ารู้