คำว่า ' เงินฝาก ' ในภาษาจีน คือ 存款 ( cúnkuǎn )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 存款

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (ธนาคาร)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
帐户zhànghù บัญชี
开帐户kāizhànghù เปิดบัญชี
账号zhànghào เลขที่บัญชี
存钱cúnqián เก็บออมเงิน
储蓄chǔxù ออมทรัพย์

 

 

คำศัพท์น่ารู้