คำว่า ' ออมทรัพย์ ' ในภาษาจีน คือ 储蓄 ( chǔxù )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 储蓄

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (ธนาคาร)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
帐户zhànghù บัญชี
开帐户kāizhànghù เปิดบัญชี
账号zhànghào เลขที่บัญชี
存款cúnkuǎn เงินฝาก
存钱cúnqián เก็บออมเงิน

 

 

คำศัพท์น่ารู้