คำว่า ' กระแสรายวัน ' ในภาษาจีน คือ 活期 ( huóqī )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 活期

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (ธนาคาร)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
存款cúnkuǎn เงินฝาก
存钱cúnqián เก็บออมเงิน
储蓄chǔxù ออมทรัพย์
储蓄存款chúxù cúnkuǎn ฝากออมทรัพย์
储蓄账户Chúxù zhànghù บัญชีออมทรัพย์

 

 

คำศัพท์น่ารู้