คำว่า ' บัญชีเงินฝากประจำ ' ในภาษาจีน คือ 定期存款 ( dìngqīcúnkuǎn )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 定期存款

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 


ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 


คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (ธนาคาร)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
储蓄chǔxù ออมทรัพย์
储蓄存款chúxù cúnkuǎn ฝากออมทรัพย์
储蓄账户Chúxù zhànghù บัญชีออมทรัพย์
活期huóqī กระแสรายวัน
定期dìngqī ประจำ

 

 

คำศัพท์น่ารู้