คำว่า ' ถอนเงิน ' ในภาษาจีน คือ 取钱 ( qǔqián )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 取钱

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (ธนาคาร)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
储蓄账户Chúxù zhànghù บัญชีออมทรัพย์
活期huóqī กระแสรายวัน
定期dìngqī ประจำ
定期存款dìngqīcúnkuǎn บัญชีเงินฝากประจำ
活期存款账户Huóqí cúnkuǎn zhànghù บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

 

 

คำศัพท์น่ารู้