คำว่า ' เงินสด ' ในภาษาจีน คือ 现金 ( xiànjīn )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 现金

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (ธนาคาร)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
定期dìngqī ประจำ
定期存款dìngqīcúnkuǎn บัญชีเงินฝากประจำ
活期存款账户Huóqí cúnkuǎn zhànghù บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
取钱qǔqián ถอนเงิน
零钱língqián เงินย่อย

 

 

คำศัพท์น่ารู้