คำว่า ' ธนาคารกลาง ' ในภาษาจีน คือ 中央银行 ( Zhōngyāng yínháng )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 中央银行

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 


ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 


คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (ธนาคาร)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
纸币zhǐ bì ธนบัตร
硬币yìngbì เงินเหรียญ
自动取款机zìdòngqǔkuǎnjī เครื่องเอทีเอ็ม
换钱huànqián แลกเปลี่ยนเงินตรา
银行yínháng ธนาคาร

 

 

คำศัพท์น่ารู้