คำว่า ' เช็คธนาคาร ' ในภาษาจีน คือ 支票 ( Zhīpiào. )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 支票

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (ธนาคาร)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
银行yínháng ธนาคาร
中央银行Zhōngyāng yínháng ธนาคารกลาง
世界银行shìjièyínháng ธนาคารโลก
银行职员yínhángzhíyuán เจ้าหน้าที่ธนาคาร
汇率huìlǜ อัตราแลกเปลี่ยน

 

 

คำศัพท์น่ารู้