คำว่า ' ผู้รับเงิน ' ในภาษาจีน คือ 收款人 ( shōukuǎnrén )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 收款人

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 

ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 

คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (ธนาคาร)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
世界银行shìjièyínháng ธนาคารโลก
银行职员yínhángzhíyuán เจ้าหน้าที่ธนาคาร
汇率huìlǜ อัตราแลกเปลี่ยน
支票Zhīpiào. เช็คธนาคาร
付款人fùkuǎnrén ผู้สั่งจ่าย

 

 

คำศัพท์น่ารู้