คำว่า ' เช็คเงินสด ' ในภาษาจีน คือ 现金支票 ( xiànjīnzhīpiào )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 现金支票

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 


ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 


คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (ธนาคาร)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
银行职员yínhángzhíyuán เจ้าหน้าที่ธนาคาร
汇率huìlǜ อัตราแลกเปลี่ยน
支票Zhīpiào. เช็คธนาคาร
付款人fùkuǎnrén ผู้สั่งจ่าย
收款人shōukuǎnrén ผู้รับเงิน

 

 

คำศัพท์น่ารู้