คำว่า ' เช็คเดินทาง ' ในภาษาจีน คือ 旅行支票 ( lǚxíngzhīpiào )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 旅行支票

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 


ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 


คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (ธนาคาร)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
汇率huìlǜ อัตราแลกเปลี่ยน
支票Zhīpiào. เช็คธนาคาร
付款人fùkuǎnrén ผู้สั่งจ่าย
收款人shōukuǎnrén ผู้รับเงิน
现金支票xiànjīnzhīpiào เช็คเงินสด

 

 

คำศัพท์น่ารู้