คำว่า ' โอนเช็ค ' ในภาษาจีน คือ 转账支票 ( zhuǎnzhàngzhīpiào )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 转账支票

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 


ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 


คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (ธนาคาร)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
支票Zhīpiào. เช็คธนาคาร
付款人fùkuǎnrén ผู้สั่งจ่าย
收款人shōukuǎnrén ผู้รับเงิน
现金支票xiànjīnzhīpiào เช็คเงินสด
旅行支票lǚxíngzhīpiào เช็คเดินทาง

 

 

คำศัพท์น่ารู้