คำว่า ' นักประพันธ์ ' ในภาษาจีน คือ 作家 ( zuòjiā )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 作家

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (อาชีพ)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
工程师gōngchéngshī วิศวกร
警察jǐngchá ตำรวจ
歌手gēshǒu นักร้อง
记者jìzhě นักข่าว
翻译家fānyìjiā นักแปล

 

 

คำศัพท์น่ารู้