คำว่า ' บัตรเดบิต ' ในภาษาจีน คือ 借记卡 ( jièjìkǎ )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 借记卡

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 

ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 

คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (ธนาคาร)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
付款人fùkuǎnrén ผู้สั่งจ่าย
收款人shōukuǎnrén ผู้รับเงิน
现金支票xiànjīnzhīpiào เช็คเงินสด
旅行支票lǚxíngzhīpiào เช็คเดินทาง
转账支票zhuǎnzhàngzhīpiào โอนเช็ค

 

 

คำศัพท์น่ารู้