คำว่า ' บัตรวีซ่า ' ในภาษาจีน คือ 威士卡 ( wēishìkǎ )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 威士卡

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 

ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 

คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (ธนาคาร)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
现金支票xiànjīnzhīpiào เช็คเงินสด
旅行支票lǚxíngzhīpiào เช็คเดินทาง
转账支票zhuǎnzhàngzhīpiào โอนเช็ค
借记卡jièjìkǎ บัตรเดบิต
自动提款卡zìdòngtíkuǎnkǎ บัตรเอทีเอ็ม

 

 

คำศัพท์น่ารู้