คำว่า ' บัตรมาสเตอร์ ' ในภาษาจีน คือ 万事达卡 ( wànshìdákǎ )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 万事达卡

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 


ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 


คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (ธนาคาร)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
旅行支票lǚxíngzhīpiào เช็คเดินทาง
转账支票zhuǎnzhàngzhīpiào โอนเช็ค
借记卡jièjìkǎ บัตรเดบิต
自动提款卡zìdòngtíkuǎnkǎ บัตรเอทีเอ็ม
威士卡wēishìkǎ บัตรวีซ่า

 

 

คำศัพท์น่ารู้