คำว่า ' บัตรเครดิต ' ในภาษาจีน คือ 信用卡 ( xìnyòngkǎ )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 信用卡

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 

ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 

คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (ธนาคาร)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
转账支票zhuǎnzhàngzhīpiào โอนเช็ค
借记卡jièjìkǎ บัตรเดบิต
自动提款卡zìdòngtíkuǎnkǎ บัตรเอทีเอ็ม
威士卡wēishìkǎ บัตรวีซ่า
万事达卡wànshìdákǎ บัตรมาสเตอร์

 

 

คำศัพท์น่ารู้