คำว่า ' ยกเลิก ' ในภาษาจีน คือ 取消 ( qǔxiāo )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 取消

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (ธนาคาร)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
银行手续费yínhángshǒuxùfèi ค่าธรรมเนียมธนาคาร
存款单cúnkuǎndān ใบนำฝาก
贷款dàikuǎn กู้เงิน
信贷xìndài สินเชื่อ
确定quèdìng ยืนยัน

 

 

คำศัพท์น่ารู้