คำว่า ' เตรียมบทเรียน ' ในภาษาจีน คือ 预习 ( yùxí )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 预习

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (โรงเรียน)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
复习fùxí ทบทวน
指导zhǐdǎo แนะแนว
黑板hēibǎn กระดานดำ
作业zuòyè การบ้าน
行动xíngdòng การปฏิบัติ

 

 

คำศัพท์น่ารู้