คำว่า ' แนะแนว ' ในภาษาจีน คือ 指导 ( zhǐdǎo )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 指导

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (โรงเรียน)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
预习yùxí เตรียมบทเรียน
复习fùxí ทบทวน
黑板hēibǎn กระดานดำ
作业zuòyè การบ้าน
行动xíngdòng การปฏิบัติ

 

 

คำศัพท์น่ารู้