คำว่า ' ตอบ ' ในภาษาจีน คือ 回答 ( huídá )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 回答

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (โรงเรียน)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
黑板hēibǎn กระดานดำ
作业zuòyè การบ้าน
行动xíngdòng การปฏิบัติ
问题wèntí คำถาม
粉笔fěnbǐ ชอล์ก

 

 

คำศัพท์น่ารู้