คำว่า ' ฝึกหัด ' ในภาษาจีน คือ 练习 ( liànxí )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 练习

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (โรงเรียน)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
作业zuòyè การบ้าน
行动xíngdòng การปฏิบัติ
问题wèntí คำถาม
粉笔fěnbǐ ชอล์ก
回答huídá ตอบ

 

 

คำศัพท์น่ารู้