คำว่า ' บรรยาย ' ในภาษาจีน คือ 讲课 ( jiǎngkè )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 讲课

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (โรงเรียน)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
粉笔fěnbǐ ชอล์ก
回答huídá ตอบ
练习liànxí ฝึกหัด
考试kǎoshì สอบ
阅读yuèdú อ่านในใจ

 

 

คำศัพท์น่ารู้