คำว่า ' แปรงลบกระดาน ' ในภาษาจีน คือ 黑板擦 ( hēibǎncā )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 黑板擦

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 

ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 

คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (โรงเรียน)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
练习liànxí ฝึกหัด
考试kǎoshì สอบ
阅读yuèdú อ่านในใจ
讲课jiǎngkè บรรยาย
演讲yǎnjiǎng ปาฐกถา

 

 

คำศัพท์น่ารู้