คำว่า ' อธิบาย ' ในภาษาจีน คือ 说明 ( shuōmíng )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 说明

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (โรงเรียน)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
考试kǎoshì สอบ
阅读yuèdú อ่านในใจ
讲课jiǎngkè บรรยาย
演讲yǎnjiǎng ปาฐกถา
黑板擦hēibǎncā แปรงลบกระดาน

 

 

คำศัพท์น่ารู้