คำว่า ' กิจกรรม ' ในภาษาจีน คือ 活动 ( huódòng )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 活动

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (โรงเรียน)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
讲课jiǎngkè บรรยาย
演讲yǎnjiǎng ปาฐกถา
黑板擦hēibǎncā แปรงลบกระดาน
说明shuōmíng อธิบาย
朗读lǎngdú อ่านออกเสียง

 

 

คำศัพท์น่ารู้