คำว่า ' คัดลอก ' ในภาษาจีน คือ 抄写 ( chāoxiě )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 抄写

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (โรงเรียน)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
黑板擦hēibǎncā แปรงลบกระดาน
说明shuōmíng อธิบาย
朗读lǎngdú อ่านออกเสียง
活动huódòng กิจกรรม
知识zhīshi ความรู้

 

 

คำศัพท์น่ารู้