คำว่า ' วิชา ' ในภาษาจีน คือ 科目 ( kēmù )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 科目

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (โรงเรียน)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
说明shuōmíng อธิบาย
朗读lǎngdú อ่านออกเสียง
活动huódòng กิจกรรม
知识zhīshi ความรู้
抄写chāoxiě คัดลอก

 

 

คำศัพท์น่ารู้