คำว่า ' แพทย์ศาสตร์ ' ในภาษาจีน คือ 医学 ( yīxué )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 医学

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (โรงเรียน)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
朗读lǎngdú อ่านออกเสียง
活动huódòng กิจกรรม
知识zhīshi ความรู้
抄写chāoxiě คัดลอก
科目kēmù วิชา

 

 

คำศัพท์น่ารู้