คำว่า ' ฟิสิกส์ ' ในภาษาจีน คือ 物理学 ( wùlǐxué )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 物理学

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 

ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 

คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (โรงเรียน)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
活动huódòng กิจกรรม
知识zhīshi ความรู้
抄写chāoxiě คัดลอก
科目kēmù วิชา
医学yīxué แพทย์ศาสตร์

 

 

คำศัพท์น่ารู้