คำว่า ' ภาษาศาสตร์ ' ในภาษาจีน คือ 语言学 ( yǔyánxué )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 语言学

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 

ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 

คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (โรงเรียน)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
知识zhīshi ความรู้
抄写chāoxiě คัดลอก
科目kēmù วิชา
医学yīxué แพทย์ศาสตร์
物理学wùlǐxué ฟิสิกส์

 

 

คำศัพท์น่ารู้