คำว่า ' ปรัชญา ' ในภาษาจีน คือ 哲学 ( zhéxué )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 哲学

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (โรงเรียน)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
抄写chāoxiě คัดลอก
科目kēmù วิชา
医学yīxué แพทย์ศาสตร์
物理学wùlǐxué ฟิสิกส์
语言学yǔyánxué ภาษาศาสตร์

 

 

คำศัพท์น่ารู้