คำว่า ' ประวัติศาสตร์ ' ในภาษาจีน คือ 历史 ( lìshǐ )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 历史

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (โรงเรียน)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
科目kēmù วิชา
医学yīxué แพทย์ศาสตร์
物理学wùlǐxué ฟิสิกส์
语言学yǔyánxué ภาษาศาสตร์
哲学zhéxué ปรัชญา

 

 

คำศัพท์น่ารู้