คำว่า ' ชีววิทยา ' ในภาษาจีน คือ 生物学 ( shēngwùxué )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 生物学

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 

ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 

คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (โรงเรียน)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
物理学wùlǐxué ฟิสิกส์
语言学yǔyánxué ภาษาศาสตร์
哲学zhéxué ปรัชญา
历史lìshǐ ประวัติศาสตร์
法学fǎxué นิติศาสตร์

 

 

คำศัพท์น่ารู้