คำว่า ' เคมี ' ในภาษาจีน คือ 化学 ( huàxué )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 化学

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (โรงเรียน)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
语言学yǔyánxué ภาษาศาสตร์
哲学zhéxué ปรัชญา
历史lìshǐ ประวัติศาสตร์
法学fǎxué นิติศาสตร์
生物学shēngwùxué ชีววิทยา

 

 

คำศัพท์น่ารู้