คำว่า ' วิชาเศรษฐศาสตร์ ' ในภาษาจีน คือ 经济学 ( Jīngjì xué )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 经济学

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 

ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 

คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (โรงเรียน)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
历史lìshǐ ประวัติศาสตร์
法学fǎxué นิติศาสตร์
生物学shēngwùxué ชีววิทยา
化学huàxué เคมี
数学shùxué คณิตศาสตร์

 

 

คำศัพท์น่ารู้