คำว่า ' ศึกษาศาตร์ ' ในภาษาจีน คือ 教育学 ( jiàoyùxué )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 教育学

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 

ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 

คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (โรงเรียน)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
法学fǎxué นิติศาสตร์
生物学shēngwùxué ชีววิทยา
化学huàxué เคมี
数学shùxué คณิตศาสตร์
经济学Jīngjì xué วิชาเศรษฐศาสตร์

 

 

คำศัพท์น่ารู้