คำว่า ' วรรณคดี ' ในภาษาจีน คือ 文学 ( wénxué )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 文学

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (โรงเรียน)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
数学shùxué คณิตศาสตร์
经济学Jīngjì xué วิชาเศรษฐศาสตร์
教育学jiàoyùxué ศึกษาศาตร์
人文学科rénwénkēxué ศิลปศาสตร์
工程学gōngchēngxué วิศวกรรมศาสตร์

 

 

คำศัพท์น่ารู้