คำว่า ' รัฐศาตร์ ' ในภาษาจีน คือ 政治学 ( zhèngzhìxué )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 政治学

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 

ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 

คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (โรงเรียน)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
经济学Jīngjì xué วิชาเศรษฐศาสตร์
教育学jiàoyùxué ศึกษาศาตร์
人文学科rénwénkēxué ศิลปศาสตร์
工程学gōngchēngxué วิศวกรรมศาสตร์
文学wénxué วรรณคดี

 

 

คำศัพท์น่ารู้