คำว่า ' ภูมิศาสตร์ ' ในภาษาจีน คือ 地理学 ( dìlǐxué )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 地理学

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 

ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 

คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (โรงเรียน)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
教育学jiàoyùxué ศึกษาศาตร์
人文学科rénwénkēxué ศิลปศาสตร์
工程学gōngchēngxué วิศวกรรมศาสตร์
文学wénxué วรรณคดี
政治学zhèngzhìxué รัฐศาตร์

 

 

คำศัพท์น่ารู้