คำว่า ' โภชนาการ ' ในภาษาจีน คือ 营养 ( yíngyáng )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 营养

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (โรงเรียน)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
工程学gōngchēngxué วิศวกรรมศาสตร์
文学wénxué วรรณคดี
政治学zhèngzhìxué รัฐศาตร์
地理学dìlǐxué ภูมิศาสตร์
药学yàoxué เภสัชศาสตร์

 

 

คำศัพท์น่ารู้