คำว่า ' ห้องเรียน ' ในภาษาจีน คือ 教室 ( Jiàoshì )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 教室

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (โรงเรียน)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
文学wénxué วรรณคดี
政治学zhèngzhìxué รัฐศาตร์
地理学dìlǐxué ภูมิศาสตร์
药学yàoxué เภสัชศาสตร์
营养yíngyáng โภชนาการ

 

 

คำศัพท์น่ารู้