คำว่า ' ห้องสมุด ' ในภาษาจีน คือ 图书馆 ( Túshū guǎn )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 图书馆

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 

ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 

คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (โรงเรียน)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
政治学zhèngzhìxué รัฐศาตร์
地理学dìlǐxué ภูมิศาสตร์
药学yàoxué เภสัชศาสตร์
营养yíngyáng โภชนาการ
教室Jiàoshì ห้องเรียน

 

 

คำศัพท์น่ารู้