คำว่า ' นักเรียน ' ในภาษาจีน คือ 学生 ( Xuéshēng )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 学生

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (โรงเรียน)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
药学yàoxué เภสัชศาสตร์
营养yíngyáng โภชนาการ
教室Jiàoshì ห้องเรียน
图书馆Túshū guǎn ห้องสมุด
老师Lǎoshī อาจารย์, คุณครู

 

 

คำศัพท์น่ารู้