คำว่า ' นักการฑูต ' ในภาษาจีน คือ 外交官 ( wàijiāoguān )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 外交官

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 

ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 

คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (อาชีพ)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
飞行员fēixíngyuán นักบิน
商人shāngrén นักธุรกิจ
空中小姐kōngzhōngxiǎojiě แอร์โฮสเตส
军人jūnrén ทหาร
编辑biānjí บรรณาธิการ

 

 

คำศัพท์น่ารู้